Aktivitetsbaserade kontor : En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelsens påverkan vid införandet av ett nytt arbetssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Johannes Carlsson; Johan Karlsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)