Visa mig vägen : Kommunikation, reflektion och processer som metod i arbetet på förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Författare: Annica Fleming Jeppesen; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Min essä beskriver några händelser en typisk dag på förskolan som vikarie och om hur arbetet ofta bedrivs i tysthet, genom praktik och erfarenhet. Jag visar hur det kan vara att arbeta utan att ha bestämda metoder och riktlinjer. Jag berättar om hur otrygg och osäker jag som pedagog blir av att vi inte har kommunicerat fram ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt, där regler och riktlinjer gjorts synliga för alla. Essän handlar om mina erfarenheter av tyst kunskap, dels som kunskap men också som den farliga tystnad jag upplever i arbetet på förskolan.

Jag vill undersöka om kommunikation och reflektion kan leda till kunskap och trygghet i arbetet och om de riktlinjer och metoder vi har fungerar och hur vi följer dem i förskolan.

Min metod har varit att med analogiskt tänkande undersöka förskolan genom jämförelser med näringslivet, vård och omsorg, skolan och med ridkonsten. Jag har också undersökt förskolans styrmedel och vissa tillägg. Jag har kommit fram till att mycket skulle kunna förbättras genom kommunikation och reflektion där riktlinjer och metoder arbetas fram ur läroplanens mål i processinriktat arbete. Den tysta kunskapen skulle göras mer medveten och arbetet kan på så sätt bli säkrare, tryggare och roligare när vi vet vad vi ska göra och hur vi ska utföra det. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)