Sunda energieffektiva väggkonstruktioner för morgondagens flerbostadshus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts vid högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan och i samarbete med Ramböll Sverige. Syftet med denna rapport är att undersöka och analysera dagens ytterväggskonstruktioner för framtidens energieffektiva flerbostadshus.  Ytterväggskonstruktionen som är en del i byggnadens klimatskal, har en viktig och betydelsefull funktion för att kunna klara av framtida byggnaders energikrav. För att en väggkonstruktion ska fungera finns det en rad andra påverkande faktorer som måste tas hänsyn till. Därför kommer examensarbetet att fokusera på ytterväggskonstruktioners byggfysikaliska egenskaper såsom lufttäthet, fukt, uppbyggnad och beständighet. För att kunna lösa uppgiften har vi varit i kontakt med åtta olika byggnadsentreprenörer i Stockholmsområdet och utfört studiebesök ute i produktionen. Det finns flera faktorer som styr valet av ytterväggskonstruktion för projektet och på grund av detta finns det en rad olika typer av ytterväggskonstruktioner som används i dagens byggande av flerbostadshus. I vår jämförelse mellan sex olika ytterväggskonstruktioner har vi analyserat byggfysikaliska egenskaper och produktionsmetoder utifrån samma grundparametrar. Eftersom ytterväggarna skiljer sig mellan lätt respektive tung stomme har vi valt att presentera en från varje kategori. Enligt vår bedömning i vår analys har vi kommit fram till att en lätt utfackningsvägg med stålregelstomme och en tung väggkonstruktion med platsgjuten skalväggsstomme har de bästa förutsättningarna för att i framtiden utgöra de främsta alternativen inom ytterväggskonstruktioner för flerbostadshus.Rapporten är skriven för läsare som antas ha viss kunskap inom området byggteknik, dvs. den riktar sig främst till intressenter till byggbranschen och studenter inom området.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)