Implementering av solceller vid busshållplats

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Studien beskriver även hur prisskillnaden mellan On-Grid och Off-Grid kan variera på grund av komponenter som används i implementeringen. I genomförandet undersöks energibehovet för Wi–Fi, LED-belysning och eluttag och detta har lett till att batteristorleken för systemet är 150 Ah. Däremot har Sverige få soldagar vilket leder till att antal mörka nätter approximeras till två och batteristorleken fördubblas därför till 300 Ah. Resultatet uppvisar att anslutande av elnät till busshållplatsen betingar ett pris av 100 000 kr men att implementera Off-Grid system på busshållplatsen kostar 23 653 kr för huvudkomponenter exklusive pris av montering, säkring och kablar. Genom att implementera solceller på On-Grid systemet kan elkostnader för bolaget minskas och återbetalningstiden förkortas. Studien kom fram till att två paneler av Midsummer BOLD med 195 Wp kommer täcka systemets behov. Dessa paneler är svensk tillverkad från 100% förnyelsebar el och har lågt koldioxidutsläpp med runt 90% lägre än traditionella solceller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)