Kan självledarskap och självmedkänsla reducera stress och förbättra hälsa i arbetslivet? : En kvantitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Cecilia Gröning; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)