Verksamhetsrekvisitet i relation till förvaltande fåmansföretag : När anses delägare vara verksamma i betydande omfattning?

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)