Oj, så oskön sång!: en undersökning av jojk och laestadiansk koralsång i Nordnorge

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Musikhögskolan

Sammanfattning: I föreliggande uppsats har jag gjort en undersökning av det laestadianska
sångsättet i Nordnorge. Uppsatsen kan ses som en fortsättning av min
C-uppsats som gällde i stort sett samma undersökning fast i Norra Sverige
(Fredriksson 1998). I denna uppsats har jag använt det norska ordet
pressesang beträffande röstfonationen i den laestadianska psalmsången, jojken
och folktonen. I undersökningen har jag dels velat få reda på kopplingen
mellan laestadiansk sång och jojk och dels hur barn och ungdomar i
laestadianska familjer sjunger. För att kunna få svar på dessa frågor har jag
använt mig av historisk och religionshistorisk litteratur. Även språket har
fått en del utrymmet i undersökningen. Uppsatsen bygger till stor del även på
intervjuer med musiklärare och kantorer. Det har visat sig att pressesangen
är begränsad till de norra delarna av Norge, och detta kan innebära att
sångsättet är som jag beskrivit i C-uppsatsen, ett arktiskt sångsätt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)