Digitalisering: den nya arbetsnormen? : En kritisk granskning kring kopplingen mellan Covid-19 och digitalisering i industriföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Björn Eriksson; Andrea Ninkovic; Sandra Perkowska; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)