Reproducerbarheten av viridansstreptokocker med MALDI-TOF MS

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Simon Mårtenson; Oscar Andreasson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)