Fastighetsmäklarens förändrade arbetssätt till följd av Covid-19 : En studie om ett nytt arbetssätt och hur det har påverkat fastighetsmäklarens kundrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)