Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn : vilka tjänster omfattas, gränsdragningsproblem?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)