Djävulen bor i detaljsidan : en analys av Storytels ljudboksförpackningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur böcker presenteras i tjänster för ljudboksstreaming. Detta genom att fokusera på vad som utgör och vilka element som ingår i ljudbokens förpackning och omslag. Materialet består av 20 ljudbokstitlar på streamingtjänsten Storytel. Dessa har erhållit Stora Ljudbokspriset 2018. Titlarnas enskilda sidor i Storytels mobilapp, eller så kallade detaljsidor, analyseras utifrån Gérard Genettes paratextteori och med hjälp av utökade och anpassade digitala paratextanalyser av Dorothee Birke och Birte Christ, samt Ellen McCracken. Undersökningens resultat visar att Storytels detaljsida motsvarar det traditionella fysiska bokomslaget. Där återfinns element som klassiska baksidestexter och den information som vanligtvis finns på böckers flikar. Klassiska blurbar ersätts av andra element som förmedlar genretillhörighet eller reklam för andra böcker. Själva omslagsbilden framstår som mindre viktig, och det argumenteras för att detaljsidans beståndsdelar är mer betydande för marknadsföringen. Även uppläsaren verkar Storytel lägga större vikt vid än vad förlagen gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)