”Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig” : Betydelsen av hoi Ioudaioi i Joh 18:1–19:22

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Martin Winberg; [2020]

Nyckelord: hoi Ioudaioi; Johannesevangeliet; judarna;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)