Sökning: "hur påverkas ungdomar av föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden hur påverkas ungdomar av föräldrar.

 1. 1. Att ha en cancersjuk förälder - ungdomars upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Bianca Axelsson; Frida Jerlin; [2021-02-25]
  Nyckelord :Ungdom; upplevelse; anhörig; förälder med cancersjukdom; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en utbredd sjukdom som drabbar var tredje person i Sverige. Många avde som insjuknar är föräldrar till ungdomar, vars liv också påverkas av sjukdomen.Ungdomsåren är ofta en utmanande period och att addera en förälders cancersjukdom kangöra situationen än mer krävande. LÄS MER

 2. 2. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar användandet av sociala medier ungdomars självkänsla? : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Jakobsson; Jessika Bjuhr; [2020]
  Nyckelord :självkänsla; sociala medier; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ungdomstiden genomgår ungdomar en förändring inom vilken de frigör sig från sina föräldrar, och samhörighet med jämnåriga blir istället speciellt viktigt. Att känna samhörighet är även en stor del av självkänslan. LÄS MER

 4. 4. ”Det är en enormt stor fråga” : En kvalitativ intervjustudie kring skolsköterskors uppfattningar om behovet av fysioterapeuter inom elevhälsan, samt vad de anser ha betydelse för att främja fysisk aktivitet i skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Norén; Emma Jarefors; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; physiotherapy; school; school health services; professional role;

  Sammanfattning : Bakgrund  Fysisk aktivitet under skoltid är av stor vikt då barn och ungdomar rör sig allt mindre. Skolans elevhälsa, däribland skolsköterskor, arbetar med främjandet av fysisk aktivitet i skolan. Studier kring hur en fysioterapeut kan verka inom elevhälsan är idag begränsade. LÄS MER

 5. 5. Vardagskommunikation och sexuella riskbeteenden : En kvantitativ studie från forskningsprojektet LoRDIA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jenny Karlsson; Kerstin Arvidson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; sexual health; sexual risk behavior; youth; communication with guardians.; ungdomar; sexuell hälsa; sexuella riskbeteenden; tonåringar; kommunikation med vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sexualiteten är en naturlig del av livet som varje individ utforskar och lär sig att förhålla sig till. Det sexuella utforskandet kan även innebära en risk både för den fysiska och/eller psykiska hälsan. LÄS MER