Sökning: "Sleep"

Visar resultat 1 - 5 av 846 uppsatser innehållade ordet Sleep.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emily Eriksson; Erika Erni; [2021]
  Nyckelord :Sleep; nursing care; hospital environment; patients; experience; Sömn; omvårdnad; vårdmiljö; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är väsentlig för människors hälsa. Under sömnen återhämtar sig kroppen. Brist på sömn försämrar läkningsprocessen hos patienter. Trots sömnens betydelse har patienter upplevt olika sömnstörande faktorer på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ena Glavas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd. LÄS MER

 4. 4. En effektiv praktik till sjöss : En studie om hur sjöbefälsstudenter upplever att sömnbrist, kontraktslängd och arbetstider påverkar kunskapsinhämtandet under den fartygsförlagda utbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Ali Al-Salmi; Per Wintzell; [2021]
  Nyckelord :Lack of sleep; knowledge acquisition; working hours; contract length; leave; ship-based internship; Sömnbrist; kunskapsinhämtande; arbetstider; kontraktslängd; ledighet; fartygsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Sjökaptensstudenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar har i sin utbildningsplan tolv månaders fartygsförlagd utbildning som är fördelad över tre perioder. Praktiken erbjuder studenterna möjligheten att utöva samt utveckla den teoretiska kunskapen de lärt sig i skolan men även att få uppleva hur det verkligen är att arbeta till sjöss. LÄS MER

 5. 5. Aspects of Stress-related Health Problems Among Young People in China --the Perspective of Community Health Professionals

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Yueping Wu; [2021]
  Nyckelord :Stress; Health problems; Young people; The PNEI model;

  Sammanfattning : China's modernization process is in a stage of rapid development. With the improvement of the education level of young people, their expectations on their study, career, and living standards are also being high-stress level. The various health problems are increasing among young people who may be experienced high-level stress. LÄS MER