Hyresrätten: Ett olycksoffer för hyresnämnden? En studie av rättstillämpning över tiden i Stockholms, Göteborgs och Västerås hyresnämnder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Greger Björkegren; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)