Guld/dollar - En tillförlitlig placeringsstrategi : En undersökning om den historiskt negativa korrelationen mellan guldpriset och dollarkursen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Petter Huusko; Marcus Wettring; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)