Growth of loudness for bone conduction

Detta är en Master-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Författare: Marja Tonteri Tillgren; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)