Varumärkesidentifikation i reklamfilm : En filmanalys om miljö och scenografi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Fler företag etablerar sig på marknaden där de erbjuder liknande produkter och tjänster.För att skapa ett mervärde till kund kan reklamskapare i marknadskommunikationvisualisera detta i form av attityder. Uppsatsen syftar till att undersöka användandet avmiljöer och scenografi i reklamfilm för att stärka varumärkesidentifikation. Genomsemiotisk bildanalys analyseras tre reklamfilmer. Reklamfilmerna som jag valt attanalysera kommer från företagen Orsted, Hotel Sanders samt Wood Wood-Adidas. Enjämförelse mellan företagets värdegrund och konnotationer diskuteras för att ta reda påom reklamskaparna visualiserat värdegrunden via miljö och scenografi. Kärnvärdensom företag formulerar kan reklamskapare dra nytta av genom att lyfta miljöval, platsenreklamfilmen utspelar sig på och via scenografi för att förstärka företagets vision ochinte bara produkten eller tjänsten de tillhandahåller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)