Google Charts-baserad Business Intelligence-lösning för CGI Östergötland

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Emanuel Kinberger; [2017]

Nyckelord: Dashboard; Google Charts;

Sammanfattning: Det här arbetet utförs på uppdrag av CGI Östergötland. De har i dagsläget inget effektivt eller smidigt sätt att presentera mål och resultat från sina kundundersökningar. CGI önskar kunna filtrera data från undersökningarna och sedan visualisera dem på olika sätt. De önskar även reducera mängden manuellt arbete kring framställning av statistik. Man vill ha ett användarvänligt system för ändamålet. Syftet med arbetet är att implementera en fungerande prototyp av en dashboard enligt ovanstående önskemål. Arbetet utgick från ett Excel-ark med data som CGI tillhandahöll. NodeJs användes som backend, medans JavaScript, Ajax, HTML och Css användes som frontend, med Google Charts som visualiseringsverktyg. Dagbok fördes för att underlätta arbetsprocessen. En enklare hemsida med stapeldiagram implementerades, baserat på data från Excel-arket. Successiv utveckling av sökfunktionalitet, dynamisk färgsättning av diagram beroende på resultat i f.h. till mål och trenddiagram för att visualisera utveckling över tid. Diagram och mätare implementerades för att visualisera hur viktiga frågor besvarats av kunden. Vid eventuell vidareutveckling av produkten rekommenderas att reducera mängden av data som skickas mellan backend och frontend. Om man önskar lägga till ytterligare funktionalitet på dashboarden bör man även se över uppbyggnaden av HTML-sidan. Vidare borde man undersöka kompatibiliteten mellan Internet Explorer och Google Charts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)