Bildsortering med histogram : Ett verktyg för att stödja fotografer i sitt arbetsflöde vid urval av bilder genom att använda statistisk bildbehandling.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

Sammanfattning: Sedan den digitala kameran kom, har det blivit allt vanligare att fotografer har en stor mängd bilder att gå igenom efter varje fotograferingstillfälle. Även om det finns program som kan hjälpa till att få en överblick och hålla reda på bilder, är det fortfarande en uppgift som tar tid och kan kännas tråkigt. Den här uppsatsen undersöker hur fotografens arbetsflöde ser ut kring bildsortering och urval av bilder, detta för att tillämpa en prototyp som förbättrar processen. Prototypen har utvecklats med hjälp av statistisk bildbehandling, i form av histogram för bildjämförelse och implementerat sortering av bilder efter histogramlikhet, en teknik som kan utveckla en fotografs arbetsflöde och ge dem en helt ny insikt i urvalet av sina bilder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)