Sökning: "Fotografi"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Fotografi.

 1. 1. ”Nu står jag här, mitt i bilden” En intermedial analys av Bea Uusmas Expeditionen: Min kärlekshistoria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andie Ekström; [2023-01-24]
  Nyckelord :bilderböcker; litteratur och fotografi; polarexpeditioner; Bea Uusma;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine Bea Uusma’s book The Expedition: A Love Story through an intermedial lens. The book tells the story of the failed Andrée North Pole expedition of 1897. It also focuses on the author’s own obsession with the expedition and her quest to explain the deaths of the crew members. LÄS MER

 2. 2. Klick! – ett fotografi blir till : den retoriska energin i Lennart Nilssons bilder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Kim Ekblom; [2023]
  Nyckelord :Fotografi; retorik; visuell retorik; semiotik; denotation; konnotation; punctum; emotionell appell; Lennart Nilsson.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Fotografier är estetik och retorik förenade och äger en fascinerande dragningskraft. De har förmågan att ordlöst fånga företeelser och fängsla sin publik. Det blir retoriskt i bemärkelsen att det som påverkar våra värderingar och synsätt formar också vår blick på världen. LÄS MER

 3. 3. Avtryck som berör - fotografi som queerpolitiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Lex Hult; [2023-01]
  Nyckelord :Fotografi; Queer politik; Queer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 5. 5. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER