Motiverande samtal som stöd till patienter med diabetes typ 2, prediabetes eller metabolt syndrom vid livsstilsförändringar avseende fysisk aktivitet inom primärvården

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Anne Nordström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)