Fotbollsklubbars prestationer och deras effekt på aktiekursen : - En statistisk studie om huruvida skillnaden mellan matchresultat och förväntat matchresultat påverkar fotbollsklubbars aktiekurser

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Frida Calson Öhman; Mikaela Lindberg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)