MRP 8/14 as a predicitive biomarker in elderly survivors of acute coronary syndrome

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Läkarutbildningen

Författare: Petter Halling; [2013]

Nyckelord: Medicine and Health Sciences;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)