Sondidentifiering för gasturbin : Probe Identification of Gas Turbine

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Sammanfattning:

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång, som är världsledande inom gas-och ångturbintillverkning. Uppgiften bestod av att hitta en lämplig teknik för att identifiera företagets mätsonder samt att beställa hem ett system för testning och implementering. Arbetet bestod av att inledningsvis utföra en marknadsundersökning för att hitta en lämplig metod för identifiering av sonder. En sond är ett metallrör som sätts in i turbinen för att mäta en eller flera storheter, till exempel, tryck, temperatur eller emission. Sonderna måste ofta tåla höga temperaturer och är därför utformade efter var de ska sitta och vilken temperatur det är just där. Tryck och temperatur mäts med sensorer som sätts in i metallrören. Ut från sonderna går en större kabel med ett flertal mättrådar i. Det är den större kabeln som ska identifieras i examensarbetet.

Efter utvärdering av de olika metoderna, RFID, TEDS och 1-Wire bestämdes att 1-Wire-tekniken skulle användas. Ett 1-Wire masterkort (DS2484EVkit) beställdes hem samt utrustning för att bygga ihop små kretskort med ett minneschip. Utrustningen byggdes därefter ihop, minneschippen (DS2431) löddes ihop på ett laborationskort och byggdes in i små lådor. Lådorna kopplas sedan ihop i ett nätverk med hjälp av skärmade datakablar och Lemokontakter som används för en smidig ihopkoppling. Det är endast tre stycken trådar i kabeln, två stycken jordreferens er och en 1-Wire som kommunicerar med minnena på nätverket. När utrustningen var ihopbyggd användes 1-Wire programmet som ingick till hårdvaran. Via masterenheten initierades kommunikationen med de fyra olika enheterna med minneschip på 1-Wire tråden. Genom att studera oscilloskopsbilder sågs att kommunikationen fungerade. Mjukvaran kunde då få fram de ID-nummer som var inprogrammerade på DS431-chippen och sondidentifikationen var därmed fullbordad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)