Sökning: "concept"

Visar resultat 1 - 5 av 17008 uppsatser innehållade ordet concept.

 1. 1. Bildskapande, genus och jämställdhet i förskolan : En studie om tre förskollärares syn kring genus och jämställdhet i barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elin Gunnarsson; Sophia Löfstrand; [2021]
  Nyckelord :Art subject; equality; free creation; gender; planning activities; preschool; Bildämnet; fritt skapande; förskola; genus; jämställdhet; planerade aktiviteter.;

  Sammanfattning : Utifrån vårt intresse inom bild så har vi uppmärksammat att det förekommer skillnader i pojkar och flickors bilder, hur dem målar och vad dem målar. Studiens syfte är att belysa hur några förskollärare arbetar kring jämställdhet i sina bildaktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på delaktighet hos personer med kommunikations-, språk- och/eller talsvårigheter : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Lisa Elgblom; Francesca Longhin Guth; [2021]
  Nyckelord :Logopedi; tal; språk; kommunikation; delaktighet; förvärvad hjärnskada; medfödd funktionsnedsättning; kommunikationssvårigheter; talstörning; språkstörning; språkliga svårigheter; talsvårigheter; ICF; komplexa kommunikativa behov;

  Sammanfattning : Participation is a human right. Participation is a complex concept, including a variety of different aspects such as attendance, involvement and engagement. The aim of this study was to investigate the levels of participation of individuals with either congenital or acquired communication impairments. LÄS MER

 3. 3. EUROPE 2020: TOWARDS A NEOLIBERAL GOVERNMENTALITY? Neoliberal Dreams and Diffractive Awakenings

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Georgios Eleftherios Vordos; [2020-12-28]
  Nyckelord :Europe 2020; neoliberalism; biopolitics; diffraction; critical frame analysis; governmentality; European Union; inclusive growth;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether the Europe 2020 strategy is of neoliberal nature and aims to adjust every aspect of life to be market-conforming.Furthermore, it examines if the target for an inclusive growth was achieved and whoended up benefitted from it. LÄS MER

 4. 4. Barns perspektiv på interaktion med förskollärare i förskolan – en systematisk forskningsöversikt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Petersson; [2020-12-17]
  Nyckelord :Barns perspektiv; interaktion; förskollärare; barn; skola;

  Sammanfattning : Children's perspectives' is a concept used in both research and early childhood education.However, the concept is not easily defined. Furthermore, there is a diversity of approaches and theories on the subject, which results in various methodologies as well as various results. LÄS MER

 5. 5. Macron et l’Europe: Pas de ligne rouge, que des horizons ? Une analyse de l’ethos dans le discours « Initiative pour l’Europe » prononcé par Emmanuel Macron à la Sorbonne le 26 septembre 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Louise Warenius; [2020-12-17]
  Nyckelord :Franska; linguistics; ethos; European integration;

  Sammanfattning : In this study, a discourse analysis focusing on the speaker's self-image, ethos, is conducted. The analysis looks at a speech regarding "a new initiative for Europe" given by the French President Emmanuel Macron at La Sorbonne the 26th of September 2017. LÄS MER