Umedalens biblioteks genreindelning : En utvärdering av projektverksamhet vid Umedalens bibliotek

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Mats Stålfjäll; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)