Sudden Death of Entanglement for non-locality and concurrence : A review of entanglement sudden death behaviour of non-locality and concurrence in commonly used entangled state classes under inuence of decay and dephasing noise dynamics

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Materialteori

Författare: Emmi Herterich; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)