Anpassning av BIM-metodik för bättre mängdavtagning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

Sammanfattning:

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är det informationshanteringssystem som de flesta konsultföretag och beställare strävar att implementera. Många har redan tillämpat BIM-metodiken som en del av byggprocessen. Eftersom tekniken går framåt tvingar detta också individen att utvecklas. Svårigheter uppstår när tekniken går framåt utan att den implementeras på rätt sätt av branschen. Problem finns i överföringen av information mellan olika parter. Ett av dessa problem är vid mängdavtagningar och kalkyler.

Ett företag som ligger i framkant i utvecklingen och gärna vill effektivisera processen är Sweco Architects i Uppsala. De vill med hjälp av detta examensarbete undersöka beställarens krav och önskemål gällande kalkylering och mängdavtagning.

Examensarbetets syfte är att med hjälp av en intervjustudie visa vad beställaren tycker behöver förändras och förbättras inom kalkylering och mängavtagningar från projektören.

Målet med arbetet blir att med hjälp av intervjustudien ta fram en metodik till projektören som följer beställarens kravställning. Metodiken riktas in mot programvaran Autodesk Revit.

Slutsatsen av arbetet är att en tydligare dialog mellan beställare och projektör behövs för att kunna förbättra mängdavtagningarna, men även en bättre arbetsmetodik för litterering. För att säkerställa detta bör en branschstandard upprättas men tills dess måste kravställningen bli tydligare.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)