REKOMMENDERAT AV EN VÄN En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Emil Karlsson; [2017-10-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Mathias FärdighKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 47 sidor exkl. referenser och bilagorAntal ord: 18 421 ord exkl. referenser och bilagorNyckelord:Influencer marketing, Influencers, Sociala medier, Instagram, Digital marknadsföring, Förtroende, TrovärdighetSyfte: Studiens syfte är att undersöka konsumenters syn på influencers och derasmarknadsföring på Instagram. Influencer marketing studeras utifrån ettkonsumentperspektiv där konsumenters uppfattning av fenomenet tolkas ochanalyseras. Detta för att möjliggöra en effektivisering av marknadsföringsmetodenbåde för företag och influencers som genomför denna typ av marknadsföring.Teori: Word-of-mouth, Parasocial Interaction, Opinionsledare, Tvåstegshypotesen,GestaltningsteorinMetod: Detta är en litteraturstudie tillsammans med en empirisk undersökning i form av sjusemistrukturerade samtalsintervjuer. Det empiriska materialet har analyserats genomen kvalitativ dataanalys.Resultat: Konsumenterna ser på influencer marketing som en effektiv marknadsföringsmetodsom föredras framför företags egen marknadsföring. Enligt konsumenterna bör företagoch influencers prioritera rätt matchning mellan varumärke och influencer, att samarbetena är genuina och inspirerande samt att rätt innehåll passar in i den kontext där det kommuniceras. Detta för att marknadsföringsbudskapet ska uppfattas som så trovärdigt som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)