Sociala ekosystemtjänster : Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster som ett integrerat begrepp ifysisk planering

Detta är en Master-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

Författare: Josefin Franzén; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)