Gradering av trosor : En studie om hur två graderingssätt påverkar olika trosmodellers passform.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur trosmodellerna ”Slip”, ”Hipster” och ”Hotpant” påverkas av två olika graderingssätt. Det första alternativet är baserat på skillnadsintervaller som ett svenskt företag idag använder sig av. Medan andra alternativet är ett förslag från leverantören då dom anser att detta förslag skall vara bättre för modellerna. Skillnaderna mellan graderingarna är att sidhöjden minskas/ökas med 1.5 centimeter istället för 1 centimeter mellan storlekarna. Samt att ett mått för bakvidd införs på samtliga modeller där skillnadsintervallen är -/+ 1.5 centimeter mellan varje storlek.   För att få fram ett resultat har alla modeller konstruerats i ”Lectras” programvara ”Modaris” där konstruktionerna har utgått ifrån företagets plaggmåttlista. Samtliga modeller har graderats med hjälp av plaggmåttlistan. Därefter har justeringar gjorts för gradering två. Graderingarna har analyserats genom jämförelse i ”Lectras” programvara ”Kaledo Style”. Samt att trosorna syddes upp i storlek ”Extra Large” i de båda graderingssätten och provades på provdocka och provmodell.   Med detta som grund analyserades båda graderingarna för att nå fram till resultatet. Vilket resulterade i att ”Slip” inte gick att producera i gradering två och för de övriga två modellerna skulle en kombination av dessa två graderingar vara lämpligast då det fanns både negativ och positivt om de båda graderingarna för varje modell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)