Sökning: "Gradering"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Gradering.

 1. 1. ”Att vara rättvis är inte samma sak som att behandla alla likadant”: en studie om Talent Management : En kvalitativ studie om Talent Management inom svenska verkstadsindustrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Andersson; Cecilia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; talent; rating; order of succession; competitive advantages; Multinational organizations; Swedish context; Talent Management; Talang; Talanghantering; Gradering; Successionsordning; Konkurrensfördelar; Multinationella organisationer; svensk kontext;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsaten är att skapa en större förståelse för hur Talent Management tillämpas hos svenska verkstadsindustrier. Fokuset ligger på hur verkstadsindustrier definierar både begreppen Talent Management och talang. Resultatet visar att deltagande organisationer har spridda definitioner av både Talent Management och talang. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning Approach for Diabetic Retinopathy Grading with Transfer Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linda Andersen; Philip Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetic retinopathy (DR) is a complication of diabetes and is a disease that affects the eyes. It is one of the leading causes of blindness in the Western world. As the number of people with diabetes grows globally, so does the number of people affected by diabetic retinopathy. LÄS MER

 3. 3. Penetration Testing of GSM Alarm : Using Radio Frequency Communication

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linus Ringvall; Oscar Ekholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As we rely more and more on technological devices in our daily lives, it is increasingly important that these devices are secure. We examined a GSMalarm system, the Home Secure Basic V2, from a security perspective with the purpose of finding an exploit that could disable the alarm. LÄS MER

 4. 4. Presentation av mer klimatsmarta alternativ för livsmedelsprodukter : Design och utvärdering av ett scannerbaserat system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Eckernäs; Ella Klara Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbar matkonsumtion; Livsmedels klimatavtryck; Digital beteendeförändring; ;

  Sammanfattning : Av den genomsnittlige svenskens klimatavtryck utgörs 25% av livsmedelskonsumtion. Alla livsmedel är dock inte likvärdiga i sitt avtryck. Det finns därför utrymme för en mer hållbar konsumtion genom val av livsmedel. LÄS MER

 5. 5. Analys av graderingsmetod; applicerad på träningstights i högstretchigt material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelie Olesen; Sara Cerda; [2020]
  Nyckelord :Grading; Grading table; Garment measurement chart; Stretch Fabric; Tights; Fit; Conversion formula; Gradering; Skillnadsmåttlista; Plaggmåttlista; Stretchtyg; Tights; Passform; Omvandlingsformel;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar passform och gradering av åtsittande träningstights i stretchmaterial.Det finns lite forskning på detta område och genom ett samarbete med ett företag, somtillverkar träningskläder, har det konstaterats att det är svårt att få till duglig passform i allastorlekar på åtsittande tights. LÄS MER