Sökning: "frätskador"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet frätskador.

 1. 1. Riskfaktorer för anestesirelaterad gastroesofageal reflux, med fokus på brakycefala hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelica Hedman; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :brakycefal; allmän anestesi; gastroesofageal reflux; regurgitation; hund;

  Sammanfattning : Gastroesofageal reflux (GER) innebär att maginnehåll rör sig passivt från magsäcken och upp i foderstrupen, vilket kan ske i både vaket och sövt tillstånd. En regurgitation är en gastroesofageal reflux som rör sig vidare upp i munhåla och noshåla. LÄS MER

 2. 2. Energi- och sportdryckesvanor hos junior-ishockeyspelare samt deras kunskap och attityder kring dentala erosioner : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Petra Gradde; Rebecka Wadsten; [2018]
  Nyckelord :Energidryck; frätskador; idrottare; konsumtion; sportdryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsumtion av sura livsmedel är en av de största riskfaktorerna för uppkomst av dentala erosioner. Tidigare studier har visat att dentala erosioner ökar hos idrottare samt att den åldersgrupp som konsumerar mest erosiv dryck är ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Vad vet gymnasieelever om dentala erosioner? - En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Kristina Furundzic; Joy Malmberg; [2017]
  Nyckelord :dental erosion; erosion; erosionsskador; ungdomars kunskap; tandvård; karies; beteende; kunskap; hälsomedvetande; gymnasieelever;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att ta reda på vad gymnasieelver på St Petri skola i Malmö vet om dentala erosioner. Material och metodFör att undersöka detta sammanställdes en enkät med 12 flervalsfrågor och en essäfråga. Enkäten delades ut till 239 elever på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programet. LÄS MER

 4. 4. Vanliga sjukdomar och omvårdnad av neonatala föl

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tina Melin; [2016]
  Nyckelord :omvårdnad; föl; neonatal; fölsjukdomar;

  Sammanfattning : Födseln innebär en stor förändring för fölets kropp och organ. Efter födseln ska fölet, som tidigare varit beroende av stoet, fungera självständigt. På grund av förändringen kan föl vara mer känsliga för att drabbas av sjukdomar och komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Skippa sura drycker!? : En diskursanalytisk studie av språkliga budskap i två artiklar kring sura dryckers inverkan på tandhälsan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Petersson; [2014]
  Nyckelord :Diskurs; budskap; textanalys;

  Sammanfattning : Utgångspunkten är att texters tolkningar har betydelse för såväl individer som samhälle genom att budskap relateras till attityder och uppfattningar av betydelse för den samhälleliga kontexten vari människor jämförs och jämför sig själva gentemot rådande diskursiva normer där det handlar om makt och definitionsmakt samt normalitet och avvikelse (Burr 2003:68f, Fairclough 1992). Här framträder media med sina val av formuleringar som starkt bidragande till upprätthållande av nämnda normativa diskurser (Fox 1993:13, Bildtgård 2002). LÄS MER