Sökning: "Jenny Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Jenny Larsson.

 1. 1. Interna flödesprocesser : En fallstudie av LKAB Malmbergets process för hantering av arbetskläder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Danielsson; Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Lagerstyrning; Interna processer; Optimering; Informationsdelning; RFID;

  Sammanfattning : På dagens allt mer konkurrensutsatta marknad har det blivit allt viktigare för företag att effektivisera hela sina försörjningskedjor. Detta eftersom det är dessa som tävlar mot varandra snarare än konkurrens mellan enskilda företag. LÄS MER

 2. 2. Kreativ svacka ur en grafiskdesigners perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Creativity loss from a graphic designer´s perspective; Grafisk design; kreativitet; problemlösning;

  Sammanfattning : En definition av kreativitet kan beskrivas som en förmåga att hitta lösningar påproblem som inte ännu har en färdig lösning. Att tillhandahålla en förmåga äratt veta hur du går tillväga och en sådan går att utveckla, öva in och träna upp,det gäller bara att veta hur. LÄS MER

 3. 3. Kreativ svacka ur en grafisk designers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Creativity; Graphic design; problem solving; Grafisk design; kreativitet; problemlösning;

  Sammanfattning : En definition av kreativitet kan beskrivas som en förmåga att hitta lösningar på problem som inte ännu har en färdig lösning. Att tillhandahålla en förmåga är att veta hur du går tillväga och en sådan går att utveckla, öva in och träna upp, det gäller bara att veta hur. LÄS MER

 4. 4. Förändring behövs i min samtid! : En undersökning av Johan Almkvists skrift Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Sexualpolitik; Johan Almkvist; folkhälsa; socialhygien; rashygien; samlevnad; sexualliv; 1940-tal; Sverige;

  Sammanfattning : I denna uppsats ges en analys av läkaren Johan Almkvists skrift Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande. Skriften publicerades 1942, under en tid av stora förändringar inom sexualpolitiken i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och behov av stöd hos syskon till ett sjukt barn : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Petersson; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :siblings; family-centered nursing; illness; support; sibling relationships; syskon; familjecentrerad omvårdnad; sjukdom; stöd; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att känna sig delaktig i en familj och alla individer i familjen påverkar varandra, både positivt och negativt. Syskon betyder ofta mycket för varandra även om relationen inte alltid är positiv. När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen. Det sjuka barnet får mer fokus och syskonet kan känna sig åsidosatt. LÄS MER