Sökning: "oral hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden oral hälsa.

 1. 1. Vårdpersonalens erfarenheter av att utföra munvård hos äldre

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jackline Barendt; Christine Uwitonze Nsenga; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Experience; Health workers; To carry out;

  Sammanfattning : Bakgrund: God munvård är en förutsättning för god hälsa och välbefinnande. Dagens äldre har visats ha kvar sina naturliga tänder i större utsträckning. Den positiva utvecklingen ställer krav på vårdpersonal att ha kunskap om munvård. Tidigare studier har visat att äldres munvård är eftersatt och att äldre har dålig munstatus. LÄS MER

 2. 2. Formulation of nanoemulsions stabilized by cellulose nanocrystals

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Marco Maccagno; [2020]
  Nyckelord :nanocellulose; hydroxypropyl methilcellulose; Pickering emulsions; microfluidization; drug delivery; nanocellulosa; hydroxipropylmetylcellulosa; Pickering emulsioner; microfluidization; drogleverans;

  Sammanfattning : Cellulose nanocrystals (CNCs) are bio-based nanoparticles with the ability to stabilize oil and water emulsions thanks to their intermediate wettability and nanometric size. These and other types of particle-stabilized emulsions, commonly referred to as Pickering emulsions, are of great academic and industrial interest due to their superior stability against drop coalescence compared to classical surfactant-stabilized emulsions. LÄS MER

 3. 3. Självupplevd oral hälsa hos individer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Berggren; Matilda Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Oral hälsa; psykisk ohälsa; självupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med psykisk ohälsa upplever sin orala hälsa och vilka faktorer som kan påverka den. Metod: Studien utfördes på en psykiatrisk mottagning i södra Sverige där tio individer deltog och genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Oberoende äldres upplevelse av svensk tandvård : Ur ett livscykelsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Felicia Wanfors; Emma Grimmehed; [2020]
  Nyckelord :Dental care; Experience; Independent elderly; Life-cycle perspective; Oral health; Livscykelperspektiv; Oberoende äldre; Oral hälsa; Tandvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study was to investigate how independent elderly people experience the development of dental care in Sweden. Method and design: The design of the study is qualitative with an inductive approach. Seven elderly was included in the study. The data was collected through seven interviews. LÄS MER

 5. 5. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Yngvesson; [2020]
  Nyckelord :parodontal sjukdom; gingivit; parodontit; allmän hälsa; systemeffekter; hund;

  Sammanfattning : Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. LÄS MER