Sökning: "vård- och omsorgsboende"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden vård- och omsorgsboende.

 1. 1. Effekten av fysisk träning på balansfunktion hos äldre på vård- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eveline Engström; Gunilla Clavey; [2022-02-14]
  Nyckelord :Äldre; vård- och omsorgsboende; balans;

  Sammanfattning : Äldre på vård- och omsorgsboende bör träna enligt rekommendationer, men det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för hur träning kan påverka balansfunktionen. Det behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet för att undersöka vikten av fysioterapeutisk ledd träning som utmanar äldre på ett säkert sätt och som kan visa en effekt på balansfunktionen. LÄS MER

 2. 2. Frihet och ansvar : En studie om enhetschefers upplevelser av sin arbetssituation inom vård och omsorgsboenden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Diana Rrahmani; [2022]
  Nyckelord :Arbetssituation; krav; kontroll och stödmodellen; enhetschefer; vård och omsorgsboende;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to obtain an in-depth understanding of how first line managers in care and nursing homes experience their work situation. To answer the purpose, two questions was designed, how do the interviewees experience their work situation? How can their experiences be understood from a demand, control and support perspective? To get an answer to this, a qualitative study was conducted with semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av omvårdnadsåtgärder för sömn hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eva Akcay; [2022]
  Nyckelord :demens; litteraturöversikt; omvårdnad; sömnstörningar; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Background: Dementia is a common widespread disease, which is characterized by cognitive impairment due to damage to the brain. The disease cannot be remedied, and the treatment consists of relieving the symptoms and nursing care actions. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med hjärtsvikt i livets slut inom särskilt och ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Broberg; Kitty Jogenby; [2021]
  Nyckelord :Community nursing; Heart failure; Home health nursing; Nursing homes; Palliative care; Hemsjukvård; Hjärtsvikt; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vård-och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en komplex sjukdom som i livets slut ger många svåra symtom. Den sjukes livskvalitet påverkas avsevärt och många vårdas i ordinärt eller särskilt boende den sista tiden i livet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och ska arbeta personcentrerat, ge symtomlindring och främja god livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med hjärtsvikt i livets slut inom särskilt och ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lena Broberg; Kitty Jogenby; [2021]
  Nyckelord :Community nursing; Heart failure; Home health nursing; Nursing homes; Palliative care; Hemsjukvård; Hjärtsvikt; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vård-och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en komplex sjukdom som i livets slut ger många svåra symtom. Den sjukes livskvalitet påverkas avsevärt och många vårdas i ordinärt eller särskilt boende den sista tiden i livet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och ska arbeta personcentrerat, ge symtomlindring och främja god livskvalitet. LÄS MER