Sökning: "oral health"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden oral health.

 1. 1. Äldre patienter som fastar på en kirurgavdelning - hur upplever de sin munhälsa?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Anna Jansson; Isabella Kjellin; [2020]
  Nyckelord :Munhälsa; Äldre; Fasta; Patientupplevelser; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och ett flertal sjukdomar, nedsatt livskvalitet och välbefinnande. Vid stigande ålder och sjukdom ökar risken för att drabbas av ohälsa i munnen. Ett av de vanligaste problemen med munnen var muntorrhet och drabbar äldre personer i högre grad. LÄS MER

 2. 2. Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Harju; [2020]
  Nyckelord :dog walking; energy intake; exercise habits; heart rate; overweight dogs;

  Sammanfattning : Obesity is a common nutritional disorder of companion dogs and can cause several health and welfare problems. Many studies focus on the nutritional aspect i.e. the effect of energy intake on overweight in dogs, whereas there are few studies on the physical activity aspect i. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenheter av att utföra munvård hos äldre

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jackline Barendt; Christine Uwitonze Nsenga; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Experience; Health workers; To carry out;

  Sammanfattning : Bakgrund: God munvård är en förutsättning för god hälsa och välbefinnande. Dagens äldre har visats ha kvar sina naturliga tänder i större utsträckning. Den positiva utvecklingen ställer krav på vårdpersonal att ha kunskap om munvård. Tidigare studier har visat att äldres munvård är eftersatt och att äldre har dålig munstatus. LÄS MER

 4. 4. An Investigation of Cefadroxil and Meropenem’s Supply Chain and Estimationof the Health Economic Consequences in Sweden due to Shortage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Christine Attemalm; Jonathan Efverström; Dania Elkhalifa; Viktor Hansen; Yasmine Sundelin Tjärnström; [2020]
  Nyckelord :cefadroxil; meropenem; supply chain; backorders; Swedish healthcare;

  Sammanfattning : Sweden has been increasingly affected by drug shortage and the public healthcare system has identified a large amount of antibiotics risking shortage. Drug shortage of antibiotics is a worldwide problem with complex causes and consequences affecting many countries healthcare systems. LÄS MER

 5. 5. Självupplevd oral hälsa hos individer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Berggren; Matilda Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Oral hälsa; psykisk ohälsa; självupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med psykisk ohälsa upplever sin orala hälsa och vilka faktorer som kan påverka den. Metod: Studien utfördes på en psykiatrisk mottagning i södra Sverige där tio individer deltog och genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER