Sökning: "Vård- och omsorgsboende"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Vård- och omsorgsboende.

 1. 1. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens syn på införande och användning av sensorer för sömnövervakning vid ett vård- och omsorgsboende : En fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Åsengård; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Vera Shaswar; [2020]
  Nyckelord :äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas delaktighet vid kognitiv sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Danielsson; Linnéa Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; dElaktighet; Demens; Vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund Kognitiv sjukdom drabbar idag mellan 130 000 och 150 000 personer i Sverige. Sjukdomen är ett komplext tillstånd som kännetecknas av en successiv försämring av den kognitiva- och funktionsförmågan och den benämns ofta som en anhörigsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadspersonalens riskaversion kontra vårdtagares autonomi på demensboenden - Vad präglar verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jerry Norlin; Tobias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social work; Nursing home; Dementia; Risk-aversion; Autonomy; Theory of Reasoned Action TRA ; Socialt arbete; Vård- och omsorgsboende; Demens; Riskaversion; Autonomi; Theory of Reasoned Action TRA ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning inom socialt arbete indikerar att omvårdnadspersonal inom arbetet med äldre människor kan agera i strid med vårdtagares rätt till autonomi i situationer då en potentiell risk för skada uppstår. Syfte: Studiens syften var att: a) undersöka omvårdnadspersonalens förhållningssätt till autonomifrämjande och riskaverta omvårdnadssituationer och b) att använda Theory of Reasoned Action (TRA) för att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens intentioner till agerande i dessa situationer. LÄS MER