Goodwill - Ett plagierat arbete? : En studie om hur svenska börsnoterade bolag arbetar med värdesättande och bedömning av goodwill

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Christoffer Blomberg; Mikael Kamali; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)