Uteslutning och self-cleaning : möjligheten att undgå uteslutning vid offentlig upphandling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Martin Öhman; [2017]

Nyckelord: Offentlig rätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)