Värdet av dubbelexamen, i teknik och ekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenTeknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

Författare: Peter Jonsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Många studenter väljer att ta dubbla examen, en som ingenjör och en andra examen inom ekonomi. Anledningar till att studenter väljer att läsa in en andra examen varierar men de flesta hoppas genom sin dubbelexamen få en högre konkurrenskraft på arbetsmarknaden jämfört med de alumner vilka enbart har en examen. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hög då utbildningsnivån är högre än den varit förut och det blir allt svårare att utmärka sig vid rekrytering. Studien visar att alumner med en dubbelexamen inom ingenjörs- och ekonomiområdet får högre lön än de som enbart har en enkelexamen, mycket beroende på att de söker högre tjänster. Samtliga alumner anser även att det är en fördel att ta en dubbelexamen. Däremot finns brister i informationen kring nyttan av en dubbelexamen kontra det merarbete denna innebär då både alumner och studievägledare upplever att informationen skulle kunna bli bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)