En svensk RICO-lagstiftning : Kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk - en rättsosäker straffbeläggning av en harmlös gärning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anders Rönnerdal; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)