Jag broderar att jag broderar

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Stina Fredriksson; [2009-01-23]

Nyckelord: Broderi; Steneby;

Sammanfattning: Mitt examensarbete handlar om att berätta i broderi. Jag har utgick från meningen ”Det finns så mycket vi gärna skulle kasta bort om vi inte var rädda att andra skulle plocka upp det.” ur boken Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde. Därefter sökte jag efter mitt sätt att uttrycka mig i bild. Resultatet blev tre broderier som tillsammans skapar en tredimensionell berättelse. Berättelsen handlar om tiden och om att våga kasta bort det man inte vill ha.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)