En dragkamp mellan yrkesetik och yttre förhållanden - etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Sara Ekvall; [2022-02-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet var att undersöka upplevelser av etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tio psykologer intervjuades om sina upplevelser av etisk stress, vilka situationer som skapade etisk stress för dem i arbetet samt hur de hanterade den etiska stressen. Samtliga informanter beskrev att de någon gång hade upplevt etisk stress i arbetet som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin. Etisk stress upplevdes i situationer där barn inte fick hjälp eller inte fick rätt hjälp. Informanterna hanterade den etiska stressen genom att försöka påverka dess orsaker och genom att hantera symtomen av den etiska stressen. En implikation av resultatet är att etisk stress kan utgöra en riskfaktor för utmattningssyndrom och att psykologer lämnar arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)