Bygger idrott broar? : En kvalitativ studie om idrottsorganisationers syn på idrott som integrationsredskap för tjejer med utländsk bakgrund.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)