Olika men ändå samma : En uppsats om direktupphandlingar av samma slag enligt LOU 19 kap. 8 § 3 st.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Författare: Anna Sofia Vestin; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)