El Sistema : Centrum för informellt lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

El Sistema - Centrum för informellt lärande är en pedagogisk miljö som syftar till språkutveckling och integrering av människor som kommer nyanlända till Sverige. Sverige har ett stort mottagande av människor på flykt från krig och konflikter vilket ställer stora krav på att skapa en trygg och välkomnande stad. Musik är något som återfinns på alla platser i världen, något allmänmänskligt. Det finns studier som visar att samtidig musikalisk och språklig inlärning ökar inlärningstakten, därför är den huvudsakliga aktivitet människor möts över i byggnaden just musik.

Byggnaden består av ett yttre skal med en kärna av ljudisolerade rum som lämpar sig bra för musikundervisning. De ljudisolerade rummen är konstruerade som lådor med en fönstersida som riktar sig mot byggnadens entréhall. Entréhallen har full takhöjd och musikrummens liv spelar upp sig som levande tavlor mot entrehallen. På andra sidan av byggnaden från entréhallen sett delas byggnaden upp i tre våningar med kommunikationsytor och andra funktioner likt mötesrum och toaletter. Byggnaden följer genomgående en färgskala som är inspirerad av hus i Venezuela. Färgskalan bidrar till byggnadens uttryck på ett levande och lekfullt sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)