Sökning: "Ehandel"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Ehandel.

 1. 1. Hur ska matkassen levereras? : En kvalitativ studie om attityder till leveranser av livsmedel vid e-handelskonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ida Rönnlund; Lina Rönnlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-handel av livsmedel växer med en tilltagande hastighet där allt fler aktörer tar plats på marknaden och vill erbjuda effektiva och attraktiva leveranser till sina kunder. Den växande livsmedelsförsäljningen över internet innebär krav på nya distributionslösningar som skiljer sig från distributionen till butik. LÄS MER

 2. 2. E-handelns press på en ny process : En kvalitativ studie om svenska e-handelsföretags syn på konsumenternas köpbeslutsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Dennis Morin Mathisson; Marcus Rydasp; [2017]
  Nyckelord :Köpbeslutsprocessen; Konsumentbeteende; E-handel; Traditionell handel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ledningen i svenska e-handelsföretag anser att köpbeslutsprocessens förutsättningar förändrats på e-handeln jämfört med traditionell handel. Vidare är vår avsikt att undersöka hur den traditionella köpbeslutsprocessen kan appliceras på e-handeln. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 3. 3. Unga konsumenter - en kvantitativ undersökning om attityder till e-handel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tova Watson Bohlin; Victoria Simon-Novén; [2017]
  Nyckelord :E-handel; Attityd; Unga konsumenter; Generation Y; Generation Z;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har belyst att positiva attityder kan leda till lojalitet hos kunder. Däremot finns ingen enighet i vad för slags faktorer som påverkar attityd till e-handel. LÄS MER

 4. 4. Benchmarking och Utvärdering av Protokollet QUIC : En jämförelse av QUIC gentemot TCP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Adam Ekberg; Ivan Tedengren; [2017]
  Nyckelord :QUIC; TCP; UDP; protocol; benchmark; comparison; evaluation; QUIC; TCP; UDP; protokoll; benchmark; jämförelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Since 2012 Google has been developing a new transport protocol called QUIC (Quick UDP Internet Connections). The purpose of the QUIC-protocol is to speed up the web and first of all produce lower response time on websites. This is interesting in several perspectives. LÄS MER

 5. 5. Social e-shopping : motivation och värde vid interaktion online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Ek; Josefine Viding; [2017]
  Nyckelord :social e-shopping; e-commerce; social media; motivational factors; values; social e-shopping; sociala medier; e-handel; motivationsfaktorer; värde;

  Sammanfattning : Social media and e-commerce has become a part of every day life for many people.Recommendations and opinions about different products play a big part in the buying process. This is something that is hard to satisfy in e-commerce, therefore conversations and discussions about buying in social media have become more common. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ehandel.

Din email-adress: